NÁVOD K POUŽITÍ

Návod na montáž a ochranu dveří a zárubní  ze smrkového masivu a podmínky záruky:

Je nutné, aby tento dřevěný výrobek, dříve než bude používán, byl ochráněn vhodným prostředkem. Dosáhneme toho nanesením barvy, laku na všechny povrchy tak, jak je uvedeno v dalším popise. Toto zajistí krásu a stabilitu vlastností výrobku na dlouhá léta. Pokud bude povrch výrobku nedokonale natřen, hrozí nebezpečí vzniku vlhkosti a znehodnocení výrobku (změna rozměru, praskání, kroucení atd...)V případě zhotovení povrchové úpravy zákazníkem nenese výrobce záruky za vady vzniklé důsledkem neodborného nátěru.

1) Nikdy nedávejte dveře do nově vymalovaných nebo rekonstruovaných místností, dokud neklesne vlhkost vzduchu na běžnou úroveň.

2) Dveře během přepravy zabezpečte před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy.

3) Dveře skladujte na dřevěných lištách, nebo paletách, zabaleny ve folii ve větraných a suchých místnostech (skladech), v poloze svislé nebo vodorovné tak, aby se zamezilo jejich znehodnocení a dveře zastiňte, aby na ně nepůsobilo sluneční záření a nedocházelo k oxidaci. Zajistěte, aby nedošlo ke znečištění povrchu nebo poškrábání, zvláště, pokud chcete dveře lakovat. Vlhkost při skladování neimpregnovaných dveří by neměla přesáhnout 60 %.

4) Zkontrolujte rozměry dveří oproti rámu. Pokud dveře potřebují zkrátit, dbejte, aby přílišné zkrácení nemělo vliv na pevnost dveří. Nezkracujte více jak o 2 cm na jejich spodní straně!!! Narušení spojů rámu má za následek ztrátu záruky.

5) Bezprostředně po zakoupení  dveří a po kontrole, jestli sedí ve Vašem rámu (po podříznutí, zahoblování, usazení) je potřebné je před dalším působením vlhkostí naimpregnovat přípravkem k tomu určeným. Je nutné natřít, nebo nalakovat dveře před montáží. Ujistěne se, že dveře jsou dokonale natřeny základní a svrchním nátěrem. Dodržujte pokyny výrobců nátěrových hmot!!! Když se dřevo moří jako vrchní nátěr, je třeba použít lak. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat místům, kde jsou ukončena vlákna dřeva, neboť toto jsou místa, kde snadno pronikne vlhkost a zapřičiní zkroucení a borcení dveří. Používejte kvalitní barvy nebo laky. Nepoužívejte vosky, politury (leštidla) nebo oleje, tyto materiály dveře dostatečně neochrání !!!

6) Po nanesení povrchové úpravy, nutno do drážek ve dveřích a do drážek u lišt nanést silikon (čirý nebo podle odstínu povrchové úpravy). Zabráníte tím pronikání vlhkosti.

7) Při montáži dveří se musí zachovat vodorovnost a svislost dveří, pravoúhlost dveří. Mezery mezi zárubní a stěnou by měly být vždy stejné. Po vložení dveří do rámu a zkoušce funkčnosti je potřebné seřídit křídla dveří, dle potřeby pomocí šroubovacích závěsů.

8) Za poškození dveří zůsobené nesprávnou přepravou, manipulací, montáží nebo neodborným zásahem do dveří nenese výrobce zodpovědnost.

Josef Jurošek


OWRmZGE